phone button

BLOKADA
ALKOHOLOWA?

SPRAWDŹ SWOJE SZANSE

Czytaj więcej

OD CZEGO ZALEŻY
DECYZJA SĄDU

Ogólnie można powiedzieć, że Twoje szanse na możliwość kierowania samochodem z blokadą alkoholową zależą od kilku czynników, które pozwolą sądowi stwierdzić, że pozwolenie danej osobie na ponowne prowadzenie pojazdu – mimo że wcześniej orzeczono taki zakaz – nie będzie skutkowało zagrożeniem dla bezpieczeństwa w komunikacji.

Najważniejsze elementy brane pod uwagę przez sąd to m.in.:

  • postawa w okresie wykonywania zakazu – zwłaszcza jeżeli brak jest ponownych skazań, jeżeli nie dochodziło do naruszenia zakazu,
  • właściwości osobiste, czyli stan zdrowia, wykształcenie, wiek, kwalifikacje zawodowe, zainteresowania, uzależnienia np. od alkoholu, narkotyków lub ich brak,
  • warunki osobiste – to jest stan rodzinny, sytuacja materialna, konieczność pomocy osobom trzecim, wykonywany zawód,
  • ogólna postawa zainteresowanego w ramach funkcjonowania społecznego.

Droga do odzyskania uprawnień (zgody na jazdę z blokadą alkoholową), nie jest wcale prosta, ale z naszą pomocą masz okazję pokonać ją dużo łatwiej i szybciej. Dlatego nie musisz czekać, aż upłynie np. połowa zakazu, bo czasami warto zacząć działać z wyprzedzeniem.

JAK WYGLĄDA
PROCEDURA

Wypełniasz ANKIETĘ
ankietai wysyłasz ją na naszego maila
prawojazdy@reslegal.pl
lub przynosisz do któregoś z naszych biur.

Analiza wstępna jest u nas bezpłatna.

Zbadamy czy masz realną szansę na pozytywne rozpoznanie wniosku przez sąd, jeżeli stwierdzimy, że „tak”, wówczas przesyłasz nam wyrok z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów i informację z Krajowego Rejestru Karnego (możesz ją wybrać sam z sądu lub za naszym pośrednictwem).

Jeżeli treść wyroku i informacji z KRK, potwierdzą Twoje wskazania z Ankiety, wówczas powiemy co nam będzie dodatkowo potrzebne do wniosku, ustalamy warunki współpracy, nasze wynagrodzenie, podpisujemy umowę, rozliczamy się z góry i przystępujemy do sporządzania odpowiedniego wniosku.

Z Twoim udziałem piszemy wniosek, pamiętaj że musimy go odpowiednio umotywować, więc musisz z nami współpracować, czyli przekazujesz nam wymagane informacje i materiał dowodowy na ich potwierdzenie – treść uzasadnienia uzgodnimy po zbadaniu Twojej sytuacji osobistej.

Gotowy wniosek, w zależności od formy współpracy, albo przesyłamy do Ciebie i sam składasz do odpowiedniego Sądu, albo nasi prawnicy zrobią to w Twoim imieniu.

Następnie pomagamy Ci na etapie sądowym, jeżeli ustalimy, że korzystasz również z naszej reprezentacji, to na posiedzeniu sądu pojawi się nasz prawnik i będzie Cię reprezentował, jeżeli uznasz, że sam dasz radę, to możesz się z nami skonsultować i ustalić najważniejsze elementy, by maksymalnie zwiększyć szanse na pozytywne rozstrzygnięcie.